IN ENGLISH BELOW

Koneenrakennuskillan alumnit ry

Joulukuussa 2020 joukko entisiä kotelaisia allekirjoitti perustamiskirjan ja tammikuussa 2021 yhdistysrekisteristä löytyi yhdistys nimeltään Koneenrakennuskillan alumnit ry.

Yhdistyksen keskeisin tavoite on laajentaa alumnitoimintaa nykyisestä kerran vuoteen Skinnarilassa tapahtuvasta saunaillasta monipuolisemmaksi ja alumnilähtöisemmäksi. Kun alumnitoimintaa on Koneenrakennuskillan ohella vetämässä myös alumnit itse, saadaan toiveisiin vastattua ketterämmin ja järjestettyä tapahtumia alumnien ehdoilla. Erilaisten tapahtumien ja kokoontumisten lisäksi yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää alumnien sidoksia LUTiin, konetekniikan opiskelijoihin ja ennen kaikkea muihin alumneihin yritysyhteistyöllä ja verkostoitumisella.

Yhdistykseen liittyminen on nyt auki osoitteessa https://lnkd.in/dfYc_4w. Liittyminen ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu nyt erittäin kustannustehokkaasti hintaan 0 euroa! Tulevien vuosien jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.

Terveisin,
PJ Eetu Holstein & VPJ Santeri Varis

Jos olet valmistunut LUT:n konetekniikan koulutusohjelmasta, ota seurantaan Koneenrakennuskillan alumnit ry linkedinissä ja liity yhdistyksen jäseneksi.

Linkedin sivua tullaan käyttämään ensisijaisena tiedotuskanavana.

Jos haluat päivittää jäsentietojasi, onnistuu se täyttämällä kyseinen lomake.

Killan puolesta perinteisiä saunailtoja Lappeenrannassa järjestetään taas, kunhan COVID-19 antaa myötä. Killan alumnivastaavana toimii Niklas Vartiainen, kysymykset alumnitoiminnasta tai uudesta yhdistyksestä voi laittaa suoraan hänelle!

Niklas Vartiainen
alumni(at)koneenrakennuskilta.fi

IN ENGLISH

In December 2020, a group of former guild actives signed the charter and in January 2021 an association called Koneenrakennuskillan alumnit ry was found in the register of associations.

The association’s main goal is to expand the alumni activities from the current sauna evening in Skinnarila to a more versatile and alumni-oriented one. When alumni activities are being run by alumni themselves in addition to guild, the wishes can be answered more agilely and events organised on alumni’s terms. In addition to various events and gatherings, the association aims to maintain alumni’s ties to LUT, mechanical engineering students in LUT and above all, other alumni through business cooperation and networking.

Joining the association is now open at https://lnkd.in/dfYc_4w. Joining and the first year fee now very cost-effectively at a cost of 0 euros! The membership fee for the coming years will be decided annually by the associations’s annual meeting.

Regards,

Chairman of the board Eetu Holstein & Vice-chairman Santeri Varis

If you have a degree from LUT-University (Mechanical engineering), feel free to follow Koneenrakennuskillan alumnit ry on linkedin and join as member.

The LinkedIn page is the primary information channel regarding alumni activities.

If you want to update your information, it can be done by this form.

All public information about the association is also available in English, individual events may be held only in Finnish due to event organization related matters.

Traditional sauna evenings in Lappeenranta will be organised again when the COVID-19 restrictions allow it.

Any questions regarding alumni activities or the new association can be directed straight to Niklas Vartiainen.

Niklas Vartiainen
alumni(at)koneenrakennuskilta.fi