Merkkiohjesääntö

I KILLAN MERKKI
1 § Killan merkki

Koneenrakennuskilta ry:n merkin muodostaa hammaspyörän kehä, jonka keskellä on jännitysjakauman kuva sekä tekstit KRK ry ja LAPPEENRANTA. Teksti KRK ry on aseteltu jännitysjakauman yläpuolelle ja teksti LAPPEENRANTA jakauman alapuolelle myötäillen hammaspyörän kehän muotoa.

2 § Merkin käyttö

Killan merkin käytöstä päättää killan hallitus.

II RINTAMERKKI
3 § Killan rintamerkki

Rintamerkki on Koneenrakennuskilta ry:n virallinen merkki, jonka halkaisija on 13 mm.

Koneenrakennuskilta ry:n puheenjohtajan ja puheenjohtajana toimineen merkki on kullanvärinen. Koneenrakennuskilta ry:n hallituksen jäsenen ja hallituksen jäsenenä toimineen rintamerkki on hopeanvärinen. Koneenrakennuskilta ry:n jäsenistön merkki on messinginvärinen.

Merkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

Rintamerkin käyttöoikeuden saa teekkarilakin käyttöoikeuden yhteydessä. Käyttöoikeus on elinikäinen.

III KILTANAUHA
4 § Kiltanauha

Koneenrakennuskillan kiltanauhassa on Koneenrakennuskillan ja Karjalan värit: Nauhan yläreuna on oranssi ja alareunassa ylhäältäpäin lukien punainen ja musta raita.

Nauhan leveys on 35 mm jaettuna siten, että oranssi raita on (23) mm leveä ja punainen ja musta raita 6 mm leveitä.

5 § Kiltanauhan käyttö

Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä Koneenrakennuskiltaa edustettaessa.

Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Kiltanauhaa kannetaan oranssi väri yläpuolella. Vaihtoehtoisesti iltapuvun kanssa käytettäessä kiltanauhasta voi taitella itselleen ruusukkeen, jota kannetaan vasemmassa rinnuksessa. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään yksin. Koneenrakennuskillan kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella.

Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä siihen ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

VI ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
12 § Sääntömuutokset

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Voimaantulo

Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Koneenrakennuskilta ry:n yleiskokous hyväksynyt viralliseksi Koneenrakennuskilta ry:n merkkiohjesäännöksi.