KONEENRAKENNUSKILTA ry:n KEVÄTKOKOUS 2018

AIKA 12.03.2018, klo 17:00
PAIKKA Luentosali 7339, Lappeenranta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Kokouksen järjestäytyminen
• PJ
• Sihteeri
• Pöytäkirjantarkastajat
• Ääntenlaskijoiden valinta
5. Toimintakausi 2017
• Toimintakertomus
• Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
• Toiminnantarkastajien lausunto
• Vastuuvapaus 2017 hallitukselle
6. Talous
7. LTKY yhdistysluettelo
8. Sääntömuutoksen vahvistaminen
9. Merkkiohjesäännön käyttöönotto
10. Fuksivastaavan valinta ajalle 1.5.2018-30.4.2019
11. Muut esille tulleet asiat
12. Kokouksen päättäminen

Iikka Martikainen
Koneenrakennuskilta ry:n hallituksen puheenjohtaja