Konetekniikka LUT:ssa

LUT:n konetekniikan opinnoissa suoritetaan ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotinen tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen suoritetaan diplomi-insinöörin tutkinto. Tekniikan kandidaatin opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja diplomi-insinöörin opintojen laajuus on 120 op. Kummankin tutkinnon sisällössä LUT:ssa painotetaan ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen, kansainvälisyyden ja yrittäjämäisyyden näkökulmien liittämistä perinteiseen konetekniseen osaamiseen.

LUT:n konetekniikan opetuksessa ja tutkimuksessa on kaksi vahvaa osaamisaluetta: konstruktiotekniikka ja valmistustekniikka. LUT:n konstruktiotekniikan opetus ja tutkimus jakautuu neljään osa-alueeseen: koneensuunnitteluun, koneautomaatioon, teräsrakenteisiin ja konedynamiikkaan. Valmistustekniikan osaamisalueita ovat lastuava työstötekniikka, levytyötekniikka, hitsaustekniikka, lasertyöstö, kartongin ja kuitukomposiittien jalostuksen koneet ja laitteet. Opintoja voi suunnata näiden osaamisalueiden mukaisesti.

Sivuaineopinnoilla opintoja voi täydentää omien mieltymysten mukaisesti. Tarjolla olevia sivuaineita sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnossa ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, ympäristötekniikka, kemiantekniikka, laskennallinen tekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous ja liiketoimintaosaaminen sekä yrittäjyyden sivuaine.

Konetekniikan koulutus tarjoaa mahdollisuuden hakeutua hyvin moniin tehtäviin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palveluksessa. LUT:n antama konetekniikan koulutus on laaja-alainen antaen valmiudet sekä suunnittelu- että tuotantopainotteisiin tehtäviin.

Konetekniikan diplomi-insinöörin koulutus tähtää eri teollisuuden aloilla tarvittavien tuotantokoneiden, kuljetusvälineiden, komponenttien, laitteiden ja rakenteiden sekä erilaisten kulutushyödykkeiden suunnitteluun ja valmistukseen. Työtehtäviin kuuluu alkuvaiheessa yleensä suunnitteluinsinöörinä toimien koneiden, laitteiden ja komponenttien suunnittelua ja mitoitusta tai tuotantoinsinöörin tehtävissä valmistusmenetelmien tutkimista ja kehittämistä sekä niiden soveltamista tuotantoon. Tehtäväalue laajenee usein kattamaan suurempia ja myös kansainvälisiä suunnittelu- ja valmistuskokonaisuuksia päätyen aina mainittujen toimintojen johtamiseen saakka. Tehtäväalueena voi olla myös koulutus-, tutkimus- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset asiantuntijatehtävät esim. teknisessä tarkastustoiminnassa ja projektiorganisaatioissa tai yhä useammin omassa yrityksessä.

Mahdollisia titteleitä ovat esimerkiksi suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, tekninen johtaja, tutkimusjohtaja, tuoteryhmäpäällikkö tai tuotantopäällikkö.