Tekniikan Akateemiset

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä ja 73000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Kaikista jäsenistä noin 22000 on teekkareita ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut, kuten:

  • työsuhde- ja palkkaneuvontaa
  • rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja
  • vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta
  • ammattilehtiä ja oppaita

TEKiin liittyminen opiskelijana on maksutonta ja opiskelijajäsenet saavat samat edut kuin järjestön muutkin jäsenet. Valtakunnallisen opiskelijayhteistyön edistämisessä TEK on vahvasti mukana mm. tukien opiskelijoiden tapahtumia. Lisäksi yhteistyön ytimenä on yhteisöjen edustajista koostuva teekkarivaliokunta.

Toiminnassa on mukana lähes sata aktiivista opiskelijaa niin TEKn hallinnon luottamustehtävissä kuin kiltayhdyshenkilöinä. TEKn toimintaa paikkakunnittain pyörittävät teekkariyhdysmiehet, eli Tykit. Heidän lisäksi killoilla on omat TEK kiltayhdyshenkilöt.