Tervetuloa KRK:n vuoden 2021 kevätkokoukseen!

Kokouksessa mm. käydään läpi toimintakausi 2020 ja valitaan uusi fuksivastaava ajalle 1.5.2021-30.4.2022. Fuksivastaavahaku on auki kokoukseen asti.

Koneenrakennuskilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021.
25.3.2021 klo 17:00
Etäyhteys (Zoom). Linkki kokoukseen: https://lut.zoom.us/j/62838349285

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Puheenjohtajan valinta

4.2 Sihteerin valinta

4.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

4.4 Ääntenlaskijoiden valinta

5. Toimintakausi 2020

5.1 Toimintakertomus

5.2 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

5.3 Toiminnantarkastajien lausunto

5.4 Vastuuvapaus 2020 hallitukselle

6. Sääntömuutosten vahvistaminen

6.1 Killan virallinen ilmoitustaulu

6.2 Etäosallistuminen kokouksiin

7. Talous

8. Kiltakummin terveiset

9. Fuksivastaavan valinta ajalle 1.5.2021-30.4.2022

10. Muut esille tulleet asiat

11. Kokouksen päättäminen

________

Taneli Salonen

Koneenrakennuskilta ry:n hallituksen puheenjohtaja