Tervetuloa KRK:n vuoden 2019 kevätkokoukseen!

Kokouksessa mm. käydään läpi toimintakausi 2018 ja valitaan uusi fuksivastaava ajalle 1.5.2019-30.4.2020. Fuksivastaavahaku on auki kokoukseen asti.

Koneenrakennuskilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2018.
28.3.2019 klo 17:00
LUT:n Luentosali 2310

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Kokouksen järjestäytyminen
  1. PJ
  2. Sihteeri
  3. Pöytäkirjantarkastajat
  4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Toimintakausi 2017
  1. Toimintakertomus
  2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  3. Toiminnantarkastajien lausunto
  4. Vastuuvapaus 2017 hallitukselle
 6. Talous
 7. Kiltakummin terveiset ja Aalefin tiedote
 8. Fuksivastaavan valinta ajalle 1.5.2019-30.4.2020
 9. Muut esille tulleet asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Väinö Friman
Koneenrakennuskilta ry:n hallituksen puheenjohtaja