Merkkiohjesääntö

I KILLAN MERKKI
1 § Killan merkki

Koneenrakennuskilta ry:n merkin muodostaa hammaspyörän kehä, jonka keskellä on jännitysjakauman kuva sekä tekstit KRK ry ja LAPPEENRANTA. Teksti KRK ry on aseteltu jännitysjakauman yläpuolelle ja teksti LAPPEENRANTA jakauman alapuolelle myötäillen hammaspyörän kehän muotoa.

2 § Merkin käyttö

Killan merkin käytöstä päättää killan hallitus.

II RINTAMERKKI
3 § Killan rintamerkki

Rintamerkki on Koneenrakennuskilta ry:n virallinen merkki, jonka halkaisija on 13 mm.

Koneenrakennuskilta ry:n puheenjohtajan ja puheenjohtajana toimineen merkki on kullanvärinen. Koneenrakennuskilta ry:n hallituksen jäsenen ja hallituksen jäsenenä toimineen rintamerkki on hopeanvärinen. Koneenrakennuskilta ry:n jäsenistön merkki on messinginvärinen.

Merkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

Rintamerkin käyttöoikeuden saa teekkarilakin käyttöoikeuden yhteydessä. Käyttöoikeus on elinikäinen.

III KILTANAUHA
4 § Kiltanauha

Koneenrakennuskillan kiltanauhassa on Koneenrakennuskillan ja Karjalan värit: Nauhan yläreuna on oranssi ja alareunassa ylhäältäpäin lukien punainen ja musta raita.

Nauhan leveys on 35 mm jaettuna siten, että oranssi raita on (23) mm leveä ja punainen ja musta raita 6 mm leveitä.

5 § Kiltanauhan käyttö

Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä Koneenrakennuskiltaa edustettaessa.

Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Kiltanauhaa kannetaan oranssi väri yläpuolella. Vaihtoehtoisesti iltapuvun kanssa käytettäessä kiltanauhasta voi taitella itselleen ruusukkeen, jota kannetaan vasemmassa rinnuksessa. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään yksin. Koneenrakennuskillan kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella.

Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä siihen ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

IV ANSIOMERKKI
6 § Killan ansiomerkki

Killan ansiomerkki on Koneenrakennuskilta ry:n virallinen merkki, jonka halkaisija on 26mm. Ansiomerkki on väriltään kultainen.

7 § Ansiomerkin käyttö

Ansiomerkkiä käytetään akateemisen kunniamerkin tavoin. Merkkiä kannetaan kiltanauhaan tai siitä tehtyyn ruusukkeeseen kiinnitettynä. Merkin käyttöoikeus on elinikäinen.

8 § Ansiomerkin myöntäminen

Ansiomerkin myöntämisestä päättää Koneenrakennuskilta ry:n hallitus suljetussa kokouksessaan. Merkki myönnetään kiltanauhan kera. Ansiomerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle. Killan hallitus pitää kirjaa merkin saaneista henkilöistä.

Killan ansiomerkki voidaan myöntää Koneenrakennuskilta ry:n entiselle tai nykyiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta tai muuten merkittävästä toiminnasta killan, jäsenistön tai teekkarikulttuurin hyväksi.

Killan ansiomerkki voidaan myöntää myös killan ulkopuoliselle henkilölle erityisen ansiokkaasta toiminnasta killan hyväksi.

9 § Ansiomerkin luovuttaminen

Ansiomerkit luovutetaan, mikäli mahdollista, Koneenrakennuskilta ry:n vuosijuhlilla.

V KILLAN LIPPU
10 § Killan lippu

Koneenrakennuskilta ry:n lipussa on valkoisessa kentässä musta hammasratas, jonka keskellä on viisi punaista pienempää hammasratasta. Lippuun kuuluu kaksi (2) mustaa tupsua. Lipputangon pää on ratas, jonka sisällä on palkkiprofiili. Rattaan alla on kaksi (2) kappaletta mäntiä. Lipun koko on 1000×1200 mm.

11 § Lipun käyttö

Killan lipun käytöstä, säilytyksestä, kunnosta ja hoidosta vastaa Koneenrakennuskilta ry:n hallitus.

12 § Lipun kanto

Killan lippua ilman suojusta kuljetettaessa sitä seuraa kahden henkilön lippuvartio.

Lipun kantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi kantajalla ja lippuvartiolla on LTKY:n airutnauha.

13 § Kunnianteko

Killan lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tämän jälkeen nostetaan ylös.

14 § Lipun käytöstä poistaminen

Vanha lippu hävitetään polttamalla.

VI ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
15 § Sääntömuutokset

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

16 § Voimaantulo

Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Koneenrakennuskilta ry:n yleiskokous hyväksynyt viralliseksi Koneenrakennuskilta ry:n merkkiohjesäännöksi.