28syys/15

Jäsenistön tyytyväisyyskysely

Keväällä toteutettiin jäsenistölle tyytyväisyyskysely. Kyselyllä kerättiin jäsenistön mielipiteitä killan toiminnasta, sekä tapahtumista mitä killan haluttaisiin järjestävän. Kyselyyn vastasi vain 34 hlö, joten hirveän laajaa otantaa ei saatu. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin n.Read More…